Anunţ important pentru crescătorii de ovine și caprine

on
Categories: Finantare, Nationale, Stiri, Zootehnie

Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) are un anunț pentru crescătorii de ovine și/sau caprine care vor să beneficieze de cea mai mare subvenție APIA acordată pe cap de animal, sprijinul cuplat. Se eliberează adeverințe pentru animalele care nu sunt înscrise/înregistrate în registrele genealogice ale raselor.

Agenția Națională de Zootehnie vine în sprijinul crescătorilor de ovine și caprine, oferindu-le informațiile necesare privind criteriile de eligibilitate, așa cum sunt specificate în OM nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, pentru a facilita îndeplinirea de către crescători a condițiilor privind acordarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (SCZ) pentru speciile ovine/caprine, pentru anul 2019, cu respectarea legislației în vigoare.

Norma de procedură pentru sprijinul pentru crescătorii de ovine și caprine

Asociațiile/societățile de ameliorare au adoptat, în acest moment, norme de procedură prin care își reglementează termenele și condițiile de participare la programul de ameliorare a crescătorilor și de înscriere/înregistrare a animalelor în registrele genealogice (RG), pentru care vor elibera adeverințe, conform OM nr.619/ 2015, norme pe care le-au adoptat prin programele de ameliorare și regulamentele de organizare și funcționare.

Prin Oficiile Județene de Zootehnie, Agenția Națională pentru Zootehnie va elibera adeverințe pentru toate animalele care nu sunt înscrise/înregistrate în registrele genealogice ale raselor. Prin aceste adeverințe, crescătorii vor putea demonstra îndeplinirea condițiilor pentru accesarea SCZ. În acest sens, Agenția Națională de Zootehnie a actualizat Procedura de avizare a adeverințelor eliberate de registrele genealogice și eliberarea adeverințelor pentru ovine/caprine pentru care se solicită SCZ.

Condiții de eliberarea adeverințelor

Conform normelor specificate în procedură, condițiile de eliberare a adeverințelor sunt următoarele:

Eliberarea adeverinței pentru efectivul de femele ovine/caprine neînscrise/neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se solicită SCZ are la bază:

– Cererea scrisă a crescătorului, însoțită de numerele matricole ale femelelor pentru care solicită eliberarea adeverinței, în conformitate cu datele din Cererea Unică de Plată.

Pentru emiterea adeverinței, personalul desemnat verifică dacă:

– Animalele au fost înscrise în Registrul National al Exploatațiilor (RNE) la data limită de depunere a cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere. Pentru aceasta fermierul prezintă extras RNE la data limită de depunere a cererii și copie după Cererea Unică de Plată, prin care solicită SCZ ovine/caprine, cu numerele matricole pentru care se solicită SCZ.

– Animalele, pentru care se solicită SCZ, respectă limitele de vârstă impuse de legislație (minim un an la 31 martie al anului de solicitare, maxim 8 ani la femele și 6 ani la berbeci la data limită de depunere a cererii unice de plată).

– Respectă raportul de sexe de minim un mascul, cu certificat de origine la 35 de femele ovine/caprine.

– Pentru masculii care asigură raportul de sexe se prezintă certificatele de origine, care trebuie să fie întocmite conform legislației în vigoare (să conțină date de origine și producție pentru individul căruia i se eliberează documentul și ascendența sa pe două generații).

Valoarea sprijinului cuplat (SCZ) pentru ovine și caprine pentru anul de cerere 2018 este de 15,9737 euro/cap de animal = 74,4981 lei/cap de animal.