Promovarea produselor tradiționale românești poate obține finanțare

on
Categories: Finantare, Nationale, Stiri

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) se implică în permanență în promovarea produselor tradiționale românești. Pentru aceasta, se află într-un permanent dialog cu reprezentanții formelor asociative din sectorul agroalimentar.

La 13 martie 2019, la sediul MADR a avut loc întâlnirea unui grup de lucru, care a avut ca subiect modalitățile de finanțare pentru a îmbunătăți competitivitatea prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, precum și promovarea produselor tradiționale românești pe piețele locale, în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare. Această întâlnire a avut loc ca urmare a solicitării Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale (FNPPT).

La eveniment au luat parte doamna Secretar de stat Gabriela Teodora Gheniu, reprezentanți ai Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM PNDR), reprezentanți ai Direcției Generale Politici în Industrie Alimentară și Comerț (DGPIAC), reprezentanți ai Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale din România, operatori economici și specialiști din cadrul Direcțiilor Agricole Județene.

Oportunități de finanțare pentru promovarea produselor tradiționale românești

Oportunitățile de finanțare și măsurile care pot fi accesate în scopul promovării produselor tradiționale românești au fost prezentate de către reprezentanții AM PNDR. Între acestea se numără și submăsurile 16.4 și 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare.

Obiectivul submăsurilor respective este de a promova cooperarea între actorii locali, astfel ca produsele agroalimentare să fie comercializate prin intermediul lanțurilor scurte. Submăsurile au la bază sprijinirea parteneriatelor construite din cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care activează în sectorul agricol și cel puțin un partener din diverse categorii, printre care se numără: microîntreprinderi și întreprinderi mici, organizații neguvernamentale, consilii locale, unități școlare, unități sanitare, unități de agrement și de alimentație publică, sau fermieri (persoane fizice sau entități organizate juridic).

În funcție de obiectivele pe care și le propune proiectul, în parteneriat pot fi incluse și alte entități relevant, ca de exemplu institute și stațiuni de cercetare. Unul dintre aspectele importante este că liderul de proiect trebuie să fie o entitate legal constituită, cum ar fi un PFA, II sau IF.

Alte aspecte ale întâlnirii privind promovarea produselor tradiționale românești

În cadrul acestui grup de lucru, s-au prezentat cheltuielile eligibile, precum și studii/planuri, costuri de funcționare a cooperării, costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului și costuri de promovare. Valoarea maximă care poate fi oferită unui aplicant al acestui sprijin este de 100.000 de euro.

Reprezentanții AM PNDR și DG PIAC au prezentat, în cadrul întâlnirii, această măsură ca fiind una benefică pentru micii fermieri, în scopul de a le oferi acces facil la piață și de a crea un lanț scurt alimentar, ceea ce ar veni în sprijinul inițiativei propuse de Federația Națională a Producătorilor de Produse Tradiționale.

Prin intermediul submăsurii 16.4, „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” s-au lansat patru sesiuni de depunere a proiectelor, cu o alocare de 15,6 mil. euro. Au fost depuse 124 de proiecte, dintre care s-au selectat 60, cu o valoare de 5,7 mil. euro. Au fost contractate 49 de proiecte, în valoare de 4,6 mil. euro.

În cadrul submăsurii 16.4a, „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”, s-au lansat trei sesiuni de depunere a proiectelor, cu o alocare de 14,2 mil. euro. Au fost depuse 36 de proiecte, dintre care s-au selectat 22, în valoare de 2,1 mil. euro și au fost contractate 19 proiecte, în valoare de 1,8 mil. euro.

Până la data de 30 aprilie 2019, este deschisă o sesiune în valoare de aproximativ 11 mil. euro, pentru submăsurile 16.4 și 16.4a.

Evenimentul care a avut loc în 13 martie 2019 face parte dintr-o serie de întâlniri premergătoare, toate având scop elaborarea unui program național menit să ajute la creșterea consumului de produse agroalimentare românești. Acest program are ca scop conștientizarea consumatorilor asupra beneficiilor pe care le pot avea consumând produse locale.