Micii fermieri sunt scutiți de sancțiuni la plata subvențiilor APIA

on
Categories: Finantare, Nationale, Stiri

Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European a adoptat un proiect de regulament, la data de 8 aprilie 2019. O prevedere a acestui proiect îi exclude pe micii fermieri de la sancțiunile aplicate subvențiilor de către agențiile de plăți. Această prevedere se va aplica în noua Politică Agricolă Comună post 2020.

În proiectul de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 este stipulat că „Statele membre pot scuti beneficiarii de sancțiuni administrative în cazul în care cuantumul ajutorului primit într-un an este mai mic sau egal cu 1 250 EUR și dacă suprafața eligibilă este mai mică de 10 ha”.

Acest amendament este unul dintre cele propuse la Raport de europarlamentarul român Daniel Buda. „Plafonul pentru excluderea de la sancțiuni este restabilit la 1 250 EUR per beneficiar și de până la 10 ha de teren eligibil, ca o etapă majoră de simplificare pentru micii fermieri; în același timp, este consolidată necesitatea unor controale bazate pe riscuri la fața locului, efectuate de statele membre; o mai bună disponibilitate a datelor prin satelit din partea CE pentru a contribui la efectuarea unor controale mai bune; pentru a restabili un anumit grad de armonizare, se introduce un sistem comun de creștere treptată a nivelului sancțiunilor în caz de neconformitate repetată”, a menționat europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), membru în Comisia pentru Agricultură a Parlamentului European.

Plata subvențiilor din agricultură

Europarlamentarii au votat și modul în care agențiile vor stabili, în fiecare an, eșantionul de control pentru plata subvențiilor din agricultură.

„Statele membre asigură un nivel al controalelor necesar pentru o gestionare eficace a riscurilor. Autoritatea responsabilă extrage un eșantion pentru control din întreaga populație de solicitanți, inclusiv, după caz, o parte selectată în mod aleatoriu, pentru a obține o rată de eroare reprezentativă, și una aleasă pe baza riscurilor, care vizează depistarea zonelor în care riscurile de eroare sunt cele mai mari.

Statele membre stabilesc eșantionul de control pentru controalele (în teren, teledetecție n.r.) care urmează să fie efectuate în fiecare an pe baza unei analize a riscurilor, includ o componentă aleatorie și prevăd faptul că eșantionul de control trebuie să acopere cel puțin 1 % din beneficiarii care primesc ajutorul prevăzut în titlul III capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul privind planurile strategice PAC].”

Micii fermieri și sancțiunile

Micii fermieri care încasează subvenții care depășesc suma de 1250 euro/an și exploatează mai mult de 10 hectare pot plăti sancțiuni în procent de 10% din suma cuvenită, în cazul unei neconformități repetate și de minimum 15%, în cazul unei neconformități deliberate.

„Statele membre instituie un sistem de control și de sancțiuni în ceea ce privește ajutoarele. Statele membre desfășoară, prin intermediul agențiilor de plăți sau al organismelor pe care le-au delegat, controale administrative privind cererile de ajutor pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului. Controalele respective sunt completate de controale la fața locului.

În cazul unei neconformități repetate, procentul reducerii este de 10 % din cuantumul total al plăților.

În cazul unei neconformități deliberate, procentul este de cel puțin 15 % din cuantumul total al plăților menționate la alineatul (1) din prezentul articol și se poate ajunge până la excluderea totală de la plăți și se poate aplica pentru unul sau mai mulți ani calendaristici.”