Crescatorii de porci din rasele Mangalita si Bazna primesc sprijin

on
Categories: Finantare

S-a aprobat o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Mangalita si Bazna. Sustinerea are ca scop producerea carnii de porc, cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Mangalita si Bazna catre un procesator sau alta persoana juridica. Acest sprijin pentru crescatorii de porci are la baza o Hotarare adoptata in sedinta Guvernului, din data de 10 ianuarie 2018.

La schema de ajutor de minimis se participa pe baza unor contracte si este destinata furnizorilor de purcei din rasele Mangalita si Bazna, crescatorilor de porci din rasele Mangalita si Bazna, precum si procesatorilor si altor persoane juridice care desfasoara activitati de prelucrare si conservare a carnii, activitati de comert cu carne si produse din carne, activitati de comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne.

Programul de sprijin prevede sa fie oferit cu titlu gratuit purcei crescatorilor de porci din rasele Mangalita si Bezna. Se poate primi un numar par de purcei, minim 2 si maxim 10. Scopul oferirii purceilor este acela de screstere, ingrasare si livrare catre un procesator cu care crescatorii de porci au incheiat un contract in acest sens.

Procesatorii preiau purceii pentru crestere si ingrasare de la furnizorii de purcei din rasele Mangalita si Bazna, in baza unui contract de livrare si sunt transportati crescatorilor de porci. Ajutorul de minimis se refera la numarul de purcei din rasele Mangalita si/sau Bazna primiti cu titlu gratuit de beneficiari. Valoarea ajutorului se calculeaza solicitantului ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, inmultind numarul de purcei cu 250 lei/cap purcel.

Conditii de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca crescatorii de porci

Pentru a putea beneficia de sprijin, crescatorii de porci trebuie sa indeplineasca cumulativ cateva conditii de eligibilitate. Acestea sunt:

 • Sa detina exploatatii inregistrate/autorizate sanitar veterinar.
 • Sa aiba un contract incheiat cu un procesator sau o alta persoana juridica.
 • Sa primeasca de la un procesator sau o persoana juridica, cu care are incheiat un contract, un numar par de purcei, minim 2 si maxim 10, cu titlu gratuit.
 • Sa livreze procesatorului sau sau altei persoane juridice cu care a incheiat contract, minim 50% din purceii pe care i-a primit cu titlu gratuit, la o greutate, in viu, de minim 130 kg/cap.
 • Sa respecte structura ratiei furajere care a fost stabilita in contractul incheiat cu procesatorul sau cu o alta persoana juridica.
 • Sa detina registrul individual al exploatatiei, complet si actualizat, care sa fie in conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.

Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca furnizorii de porci

Si furnizorii de porci care solicita ajutorul de minimis trebuie sa indeplineasca unele conditii, si anume:

 • Sa detina scroafe si/sau scrofite care sa fie inscrise in registrul genealogic.
 • Sa furnizeze catre procesator sau alta persoana juridica purcei intarcati, cu o greutate minima de 10 kg/cap, in baza unui contract de livrare.
 • Purceii sa fie identificati in conformitate cu legislatia in vigoare.

Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca procesatorii si alte persoane juridice

Procesatorii si alte persoane juridice au de indeplinit anumite conditii, si anume:

 • Sa preia purceii de la furnizori, pe baza unui contract de livrare, iar apoi sa ii transporte catre beneficiari.
 • Sa incheie un contract cu beneficiarii in vederea cresterii si ingrasarii purceilor.
 • Sa preia de la beneficiari cel putin 50% din efectivul de purcei destinat ingrasarii/beneficiar, la o greutate minima, in viu, de 130 kg/cap, in scopul abatorizarii si procesarii.
 • Sa plateasca beneficiarului pretul stabilit prin contract.

Termene si aplicare a schemei de ajutor

Furnizorii de purcei din rasele Mangalita si Bezna, crescatorii de porci din aceste rase si procesatorii sau alte persoane juridice pot solicita inscrierea in program, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii. Pentru a se inscrie in Program, ei trebuie sa depuna o cerere la directia agricola judeteana (DAJ), unde vor fi inregistrati in registrele unice corespunzatoare, precum si in registrul de evidenta al ajutorului de minimis.

Durata de aplicare a schemei de ajutor de minimis este 2018-2020. Pentru anul 2018, valoarea totala a schemei de ajutor de minimis este de 4,6 mil. lei, in limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu aceasta destinatie, de la bugetul de stat.

Sursa